KH Builder

KH Builder jest preparatem podnoszącym wartość twardości węglanowej KH. KH Builder zwiększa również poziom potasu. Pozwala też na kontrolowane zwiększenie wartości pH.

Dozowanie

2 ml KH Builder dodane do 10 l wody zwiększa KH o 1 i poziom potasu o ok. 14 mg/l
20 ml KH Builder dodane do 100 l wody zwiększa KH 1 o i poziom potasu o ok. 14 mg/l

Oblicz i dopasuj wartość KH do swojego akwarium

Prosto...

Szybko...
Dokładnie...

Wystarczy zeskanować kod QR z etykiety

W przypadku podłoży aktywnych i utrzymywania wartości KH=0 (lub bliskich "0") w zbiorniku oraz stosowanie mineralizatorów niepodnoszących wartości KH, sugerujemy podnosić wartość KH podmienianej wody (woda RO, lub RO + pełna mineralizacja) w zakresie 0,3-0,5 dKH. Należy wziąć pod uwagę wzrost wartości potasu i ewentualnie skorygować dawki potasu w schemacie nawożenia. Poniżej udostępniamy kalkulator, który ułatwi przygotowanie dowolnej ilości wody o interesujących nas parametrach oraz poda on ilość potasu przy interesującej nas wartości KH. 

Ważne...

Jeśli zachodzi potrzeba zwiększania wartości KH w zbiorniku to nie należy wlewać stężonego preparatu bezpośrednio do zbiornika. W takim przypadku może dojść do powstania dużych gradientów stężeń KH Builder i tym samym dużych miejscowych zmian wartości pH i KH. Uprzednio obliczoną dawkę KH Builder należy rozcieńczyć w około 1 litrze wody ze zbiornika  - dla zbiornika o pojemności 100 l. Następnie wolno wlać w miejscu największego ruchu wody. Nie należy bezpośrednio w zbiorniku jednorazowo podnosić wartości KH więcej niż o 0,3 maksymalnie 0,5.

Czy wiesz, że ...

Woda z systemów uzdatniana przy pomocy membran osmotycznych i dodatkowo stosowanych żywicy demineralizujących posiada przeważanie niskie pH, ok 5 lub poniżej. Stopień oczyszczania wody przez membrany osmotyczne, głównie zależy od parametrów wody wyjściowej. W niektórych przypadkach woda uzdatniona przy pomocy membrany osmotycznej (nawet bez zastosowania żywicy demineralizującej) może posiadać równie niskie pH ok. 5. W przypadku prowadzenia zbiorników na KH=0 i mineralizatorów niepodnoszących wartości KH (takich jak GH+ PLANT) może występować problem zbyt niskiej wartości pH przygotowywanej wody do podmian. Przy pomocy KH Builder’a można podwyższyć wartość KH i tym samym wartość pH przygotowywanej wody do podmian.

Poniżej w tabeli znajdują się przykładowe wyniki* pomiarów wody RO (pełna demineralizacja przy pomocy żywicy demineralizującej MB400) i dodawanych określonych dawek KH Builder. 

Objętość wody=10 l, pH wody RO*= 4.8-5.1
KH Builder [ml] Wartość KH Wartość pH
0,5 0,25 6,0
1 0,5 6,32
1,5 0,75 6,53
2 1 6,79
2,5 1,25 6,92
3 1,5 7,08
3,5 1,75 7,17
4 2,0 7,27

* Do pomiarów wartości pH użyto: miernika CPC-401 firmy Elmetron z czujnikiem temperatury, do pomiarów pH elektrody pH ERH-11 produkcji firmy Hydromet, kalibrowanej profesjonalnymi buforami Duracal firmy Hamilton. Prezentowane wyniki pomiarów wartości pH traktować należny jako poglądowe i przykładowe. Wynika to ze zmienności parametrów  otrzymywanej wody RO.

Dostępne opakowania: 500 ml. 

Produkt jest dostępny w naszym sklepie internetowym

 

KH Builder Plant

Przygotowana woda będzie mieć ok.:
0 mg/l Potasu i wartośc KH= 0
 

 

Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z rybami i roślinami ozdobnymi. Preparat przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze pokojowej. Ewentualny osad na dnie butelki jest zjawiskiem naturalnym i nie jest wadą produktu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. 

Udostępnij

Translate »
shares