Kalkulator dawek dziennych preparatów DuraN, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid. 

Poniżej znajduje się kalkulator dawek tygodniowych z wykorzystaniem do nawożenia preparatów DuraN, PGrow, Clarity K oraz Fe Hybrid. Kalkulator ułatwia również przygotowanie wody do podmian z jednoczesną korektą twardości ogólnej GH.

Przykład. Ilość wody w zbiorniku wynosi 100 l a planowane podmiany wynoszą po 30 l. Załóżmy, że początkowa twardość ogólna GH wynosi 7. Jeśli założymy tygodniową (na 6 dni, w 7. jest planowana podmiana) dawkę NO3 wynosząca 12 ppm NO3. Wtedy twardość ogólna wzrośnie ok. 0,48 GH i sumarycznie będzie wynosić 7+0,48=7,48 GH. Przy planowanej podmianie w ilości 30 l na 100 l. kalkulator obliczy potrzebną ilość mineralizatora GH+ PLANT taką, aby wartość GH po podmianie była równa początkowej twardości GH wynoszącej 7.  


Ważna uwaga:
Obecnie nie zalecamy dziennego dozowania potasu. Pole „Planowane dawki potasu” pozostawić z wartością „0” (ZERO).
Rekomendujemy przygotowanie wody do podmian o wartości GH =8 i KH 1,4 z wykorzystaniem mineralizatora GH+ PLANT oraz KH Builder. Taka twardość wody bardzo dobrze sprawdza się na podłożach aktywnych typu Master Soil, Platinum Soil jak również na podłożach jałowych. Ustawiając wartość KH na 1,4 KH Builderem przy GH=8 zapewniamy również odpowiednie stężenie potasu które wynosi ok.20 ppm. Nie ma potrzeby codziennego dozowania potasu. Potas z KH Builder należy dodawać tylko do podmian wody, to znaczy do podmienianej wody w ilości 18-20 ppm przy GH 8. Kalkulator obecnie dodatkowo wylicza ilość ml KH Buildera przy rekomendowanej wartości GH. Kalkulator GH+PLANT dostępny jest tutaj


 

Kalkulator
dawek dziennych z użyciem azotu DuraN

PLANOWANE DAWKI TYGODNIOWE

Podmiana wody


OBLICZONE STOSUNKI NPK
I DAWKI DZIENNE (na ilość dni: 0) w ml
_______________________________________________
Dla DuraN, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid
Dawki dzienne
DuraN = 0 [ml]    P Grow = 0 [ml]
K Clarity = 0 [ml]   Fe Hybrid = 0 [ml]
Potas z DuraN, P GroW, K = 3 [mg/l]
*
Planowana dawka na dni 0, K = 0 [mg/l]
Suma potasu (na dni: 0), K = 0 [mg/l]
Dzienny wzrost wartość GH = 0
Całkowity wzrost wartość GH = 0
*
Ilość ml GH+ Plant na 0 litrów podmiany
Ilość GH+ Plant = 0 ml
*
Obliczone stosunki [mg]
NO3:PO4:K = 0:0:0
N:P:K = 0:0:0
NO3:PO4 = 0:0     N:P = 0:0
_______________________________________________
OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA REDFIELDA
N [mmol] = 0     P [mmol] = 0
Współczynnik Redfielda = 0
_______________________________________________

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner