GH+ PLANT – kalkulator

Poniżej znajdują się dwa przydatne kalkulatory, które ułatwią przygotowanie wody mineralizatorem GH+ PLANT oraz ewentualną korektę wartości twardości ogólnej GH. Kalkulator podaje również wartość przewodności netto otrzymanej wody w uS. 

 

Mineralizator
GH+ PLANT

____________ Parametry dodatkowe ___________
Ca+2 = 0 [mg/l]      Mg+2 = 0 [mg/l]
_______________________________________________
Przewodność, netto = ok. 0 [uS]
_______________________________________________

 

Obliczenie potrzebnej ilości mineralizatora GH+ PLANT

Korzystanie z kalkulatora: podać trzeba ilość do podmiany oraz oczekiwaną wartość twardości ogólnej GH. I nacisnąć OBLICZ... Dodatkowo kalkulator pokazuje wartości obliczeniowe stężeń Ca+2 i Mg+2 przy zadanej wartości twardości ogólnej GH. Przewodność netto oznacza przewodność przygotowanej wody (tylko woda RO i mineralizator GH+ Plant, bez żadnych innych dodatków) z pominięciem przewodności użytej wody RO. Sumaryczna przewodność otrzymanej wody będzie sumą przewodności wody RO i przewodności netto pochodzącej tylko z mineralizatora.

Korekta twardości ogólnej GH wody

 

Korekta twardości ogólnej GH wody

Korzystanie z kalkulatora: podać trzeba ilość wody w zbiorniku i jej aktualną wartość twardości ogólnej GH oraz ilość wymienianej wody oraz jej twardość ogólną GH. I nacisnąć OBLICZ...

Warto wiedzieć, że…

Mineralizator GH+ PLANT ma stosunek Ca:Mg – 4:1. Obliczeniowo stężenia Ca+2 i Mg+2 na 1o dGH w GH+ PLANT wynoszą odpowiednio [Ca+2] =5,11 mg/l i [Mg+2]= 1,29 mg/l. Trzeba mieć świadomość „dokładności” testów kropelkowych, określających stężenie Mg i Ca. Akwarystyczne testy kropelkowe Ca-Mg nigdy nie osiągną dokładności 0,01 mg czy nawet 0,5 mg i przeważnie zawsze pokażą przybliżoną zawartość Ca i Mg i to z dużym błędem. Twardość GH za pomocą testów określić można z dokładnością 1 dGH przy próbce 5 ml i np. 0,5 dGH przy próbce 10 ml badanej wody.

Na przykład, woda przygotowana mineralizatorem GH+ PLANT o GH 5 obliczeniowo będzie mieć następujące stężenia mg/l:  [Ca+2]= 5 x 5,11 mg = 25,55 mg Ca+2 i [Mg+2] = 5 x 1,28 mg = 6,4 mg Mg+2. Dla przykładu test JBL Mg ma skalę odczytu 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, i >10 mg Mg+2/l więc test JBL raczej pokaże 8 niż 6. W efekcie zamiast oczekiwanego stosunku 4:1 - (25,55/6,45) będzie ok. 3:1 -  (25,55/8). Taka magia testów i notoryczne przysłowiowe gonienie króliczka i traktowanie testów akwarystycznych jak instrumentalnych metod analitycznych :). Proszę o tym pamiętać. Lepszym rozwiązaniem jest obserwacja swojego zbiornika i wybieranie preparatów producentów, którzy umieją zagwarantować powtarzalną jakość produktów zgodną z opisem.

Udostępnij

Translate »
shares