GH+ PLANT – kalkulator

Poniżej znajdują się trzy przydatne kalkulatory, które ułatwią przygotowanie wody mineralizatorem GH+ PLANT oraz ewentualną korektę wartości twardości ogólnej GH. Kalkulator podaje również wartość przewodności netto otrzymanej wody w uS. 

 

Mineralizator
GH+ PLANT

____________ Parametry dodatkowe ___________
Ca+2 = 0 [mg/l]      Mg+2 = 0 [mg/l]
_______________________________________________
------------ Informacje dodatkowe ----------
Sugerowana ilość ml KH Builder: 0 ml
_______________________________________________
Przewodność (GH+KH), netto = ok. 0 [uS]
_______________________________________________

 

Obliczenie potrzebnej ilości mineralizatora GH+ PLANT

Korzystanie z kalkulatora: podać trzeba ilość do podmiany oraz oczekiwaną wartość twardości ogólnej GH. I nacisnąć OBLICZ... Dodatkowo kalkulator pokazuje wartości obliczeniowe stężeń Ca+2 i Mg+2 przy zadanej wartości twardości ogólnej GH. Przewodność netto oznacza przewodność przygotowanej wody (tylko woda RO i mineralizator GH+ Plant, bez żadnych innych dodatków) z pominięciem przewodności użytej wody RO. Sumaryczna przewodność otrzymanej wody będzie sumą przewodności wody RO i przewodności netto pochodzącej tylko z mineralizatora GH+ PLANT + przewodność KH Builder. Ważne: Przed każdorazowym wydozowaniem należy bardzo dokładnie wymieszać mineralizator kilkakrotnie potrząsając butelką przez 1-2 minut. Mineralizator dozuje się do przygotowywanej wody do podmian. Korzystnie jest odmierzoną ilość mineralizatora wstępnie zdyspergować w niewielkiej ilości wody przed wlaniem do naczynia z przygotowywaną wodą i dokładnie wymieszać. Nie należy dozować mineralizatora bezpośrednio do zbiornika.
Uwaga: Rekomendujemy przygotowanie wody do podmian o wartości GH =8 i KH 1,4 z wykorzystaniem mineralizatora GH+ PLANT oraz KH Builder. Taka twardość wody bardzo dobrze sprawdza się na podłożach aktywnych typu Master Soil, Platinum Soil jak również na podłożach jałowych. Ustawiając wartość KH na 1,4 KH Builderem przy GH=8  zapewniamy również odpowiednie stężenie potasu które wynosi ok.20 ppm. Nie ma potrzeby codziennego dozowania potasu. Kalkulator obecnie dodatkowo wylicza ilość ml KH Buildera przy rekomendowanej wartości GH.

Warto wiedzieć, że…

Mineralizator GH+ PLANT ma stosunek Ca:Mg – 4:1. Obliczeniowo stężenia Ca+2 i Mg+2 na 1o dGH w GH+ PLANT wynoszą odpowiednio [Ca+2] =5,11 mg/l i [Mg+2]= 1,29 mg/l. Trzeba mieć świadomość „dokładności” testów kropelkowych, określających stężenie Mg i Ca. Akwarystyczne testy kropelkowe Ca-Mg nigdy nie osiągną dokładności 0,01 mg czy nawet 0,5 mg i przeważnie zawsze pokażą przybliżoną zawartość Ca i Mg i to z dużym błędem. Twardość GH za pomocą testów określić można z dokładnością 1 dGH przy próbce 5 ml i np. 0,5 dGH przy próbce 10 ml badanej wody. Do sprawdzenia/pomiaru twardości ogólnej GH polecamy wyłącznie testy firmy JBL.

Na przykład, woda przygotowana mineralizatorem GH+ PLANT o GH 5 obliczeniowo będzie mieć następujące stężenia mg/l:  [Ca+2]= 5 x 5,11 mg = 25,55 mg Ca+2 i [Mg+2] = 5 x 1,28 mg = 6,4 mg Mg+2. Dla przykładu test JBL Mg ma skalę odczytu 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10, i >10 mg Mg+2/l więc test JBL raczej pokaże 8 niż 6. W efekcie zamiast oczekiwanego stosunku 4:1 - (25,55/6,45) będzie ok. 3:1 -  (25,55/8). Taka magia testów i notoryczne przysłowiowe gonienie króliczka i traktowanie testów akwarystycznych jak instrumentalnych metod analitycznych :). Proszę o tym pamiętać. Lepszym rozwiązaniem jest obserwacja swojego zbiornika i wybieranie preparatów producentów, którzy umieją zagwarantować powtarzalną jakość produktów zgodną z opisem. Zachęcamy do przeczytania tekstu poświęconego testom kropelkowym -  KROPELKI I SKALA BARWNA.

Korekta twardości ogólnej GH wody

 

Korekta twardości ogólnej GH wody

Korzystanie z kalkulatora: podać trzeba ilość wody w zbiorniku i jej aktualną wartość twardości ogólnej GH oraz ilość wymienianej wody oraz jej twardość ogólną GH. I nacisnąć OBLICZ...

Kalkulator mieszania wody kranowej i wody RO

WODA PO WYMIESZANIU
Ilość wody razem = 0 [l]
_______________________________________________

_______________________________________________
 

Kalkulator mieszania wody: woda kranowa - woda RO

Niekiedy zachodzi potrzeba zmiany parametrów wody kranowej. Najprościej jest to zrobić mieszając wodę kranową o znanym GH i KH z wodą RO. Ten kalkulator ułatwia obliczenie  GH i KH powstałej wody przez zmieszanie wody kranowej z wodą RO. Należy podać ilość litrów wody kranowej oraz jej parametry GH i KH oraz ilość litrów wody RO. Następnie nacisnąć OBLICZ...

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner