Kalkulator dawek dziennych preparatów N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid. 

Kalkulator ułatwia obliczenie dziennych dawek preparatów QualDrop przy zaplanowanych dawkach tygodniowych. Obliczyć można dawki następujących preparatów: N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid

Obliczane są dawki dzienne przy zastosowaniu trzech różnych preparatów do nawożenia zawierających azot, czyli N Green, N Dual, N 100 w połączeniu z P Grow oraz K Clarity i Fe Hybrid.

Po za tym dla zainteresowanych obliczane są również stosunki  NO3:PO4:K, N:P:K, oraz NO3:PO4, N:P. Kalkulator podczas obliczania potasu i potrzebnej ilości Clarity K bierze pod uwagę potas obecny w P Grow. Obliczona wartość w ml Clarity K jest pomniejszona o ilość potasu w wymienionych preparatach zgodnie z zaplanowaną dawką tygodniową.

Ważne... Pole "Podmiana wody co dni" ma domyślnie ustawiona wartość 6 dni. Odpowiada to tygodniowym podmianom wody. Na przykład jeśli podmiany wody są planowane w sobotę to ostatnim dniem cyklu jest piątek (nie dozujemy nawozów), a sobota po dokonanej podmianie wody 1. dniem nowego cyklu. Jeśli w  polu "Podmiana wody co dni" wpisana będzie wartość 1 wtedy zostaną obliczone dawki jednorazowe. 

Kalkulator jest zoptymalizowany pod urządzenia mobilne. Miłego użytkowania…

 

Kalkulator
dawek dziennych

PLANOWANE DAWKI TYGODNIOWE


OBLICZONE STOSUNKI NPK
I DAWKI DZIENNE (na ilość dni: 0) w ml
_______________________________________________
Dla N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid
Dawki dzienne
N Green = 0 [ml]    P Grow = 0 [ml]
K Clarity = 0 [ml]   Fe Hybrid = 0 [ml]
Potas z P Grow, K = 0 [mg/l]
*
Planowana dawka tygodniowa K = 0 [mg/l]
Suma potasu (na dni: 0), K = 0 [mg/l]
Obliczone stosunki [mg]
NO3:PO4:K = 0:0:0
N:P:K = 0:0:0
NO3:PO4 = 0:0     N:P = 0:0
_______________________________________________
OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA REDFIELDA
N [mmol] = 0     P [mmol] = 0
Współczynnik Redfielda = 0
_______________________________________________
 

Udostępnij

Translate »