Kalkulator dawek dziennych preparatów N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid. 

Kalkulator ułatwia obliczenie dziennych dawek preparatów QualDrop przy zaplanowanych dawkach tygodniowych. Obliczyć można dawki następujących preparatów: N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid

Obliczane są dawki dzienne przy zastosowaniu trzech różnych preparatów do nawożenia zawierających azot, czyli N Green, N Dual, N 100 w połączeniu z P Grow oraz K Clarity i Fe Hybrid.

Po za tym dla zainteresowanych obliczane są również stosunki  NO3:PO4:K, N:P:K, oraz NO3:PO4, N:P. Kalkulator podczas obliczania potasu i potrzebnej ilości Clarity K bierze pod uwagę potas obecny w P Grow. Obliczona wartość w ml Clarity K jest pomniejszona o ilość potasu w wymienionych preparatach zgodnie z zaplanowaną dawką tygodniową.

Ważne... Pole "Podmiana wody co dni" ma domyślnie ustawiona wartość 6 dni. Odpowiada to tygodniowym podmianom wody. Na przykład jeśli podmiany wody są planowane w sobotę to ostatnim dniem cyklu jest piątek (nie dozujemy nawozów), a sobota po dokonanej podmianie wody 1. dniem nowego cyklu. Jeśli w  polu "Podmiana wody co dni" wpisana będzie wartość 1 wtedy zostaną obliczone dawki jednorazowe. 


Ważna uwaga:
Obecnie nie zalecamy dziennego dozowania potasu. Pole „Planowane dawki potasu” pozostawić z wartością „0” (ZERO).
Rekomendujemy przygotowanie wody do podmian o wartości GH =8 i KH 1,4 z wykorzystaniem mineralizatora GH+ PLANT oraz KH Builder. Taka twardość wody bardzo dobrze sprawdza się na podłożach aktywnych typu Master Soil, Platinum Soil jak również na podłożach jałowych. Ustawiając wartość KH na 1,4 KH Builderem przy GH=8 zapewniamy również odpowiednie stężenie potasu które wynosi ok.20 ppm. Nie ma potrzeby codziennego dozowania potasu. Potas z KH Builder należy dodawać tylko do podmian wody, to znaczy do podmienianej wody w ilości 18-20 ppm przy GH 8. Kalkulator obecnie dodatkowo wylicza ilość ml KH Buildera przy rekomendowanej wartości GH. Kalkulator GH+PLANT dostępny jest tutaj


Kalkulator jest zoptymalizowany pod urządzenia mobilne. Miłego użytkowania…

 

Kalkulator
dawek dziennych

PLANOWANE DAWKI TYGODNIOWE


OBLICZONE STOSUNKI NPK
I DAWKI DZIENNE (na ilość dni: 0) w ml
_______________________________________________
Dla N Green, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid
Dawki dzienne
N Green = 0 [ml]    P Grow = 0 [ml]
K Clarity = 0 [ml]   Fe Hybrid = 0 [ml]
Potas z P Grow, K = 0 [mg/l]
*
Planowana dawka tygodniowa K = 0 [mg/l]
Suma potasu (na dni: 0), K = 0 [mg/l]
Obliczone stosunki [mg]
NO3:PO4:K = 0:0:0
N:P:K = 0:0:0
NO3:PO4 = 0:0     N:P = 0:0
_______________________________________________
OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA REDFIELDA
N [mmol] = 0     P [mmol] = 0
Współczynnik Redfielda = 0
_______________________________________________
 

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner