Start Platinum Soil – MK-Breed, Mosura

Wstęp

Wiadomo, że flora bakteryjna odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego zbiornika czy to krewetkariów czy zbiornika roślinnego. Właściwy start zbiornika jest podstawą jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. Zupełnie nowy, świeży zbiornik (bez użycia „żywych” filtrów i wody) jest swoistą tabula rasa dla bakterii czyli pustą przestrzenią. W przyrodzie jest tak jak w życiu. Wyobraźcie sobie pusty autobus podjeżdżający na przystanek tylko z kierowcą i tłum ludzi, którzy chcą do niego wsiąść i zająć tylko miejsca siedzące. Wszyscy chcą siedzieć, ale pożądani są TYLKO ci co powinni siedzieć. Część z nich jako pierwsza usiądzie a część już nie i wszyscy razem pojadą tym autobusem.  Ale nie koniecznie ci którzy stoją powinni stać, a ci co siedzą powinni siedzieć. I zaczyna się awantura, kłótnie i przepychanki. Autobus, który powinien jechać do celu, kołysze się, traci szyby w oknach. Przez wybite okna wypada kilku tych co stoją a powinni siedzieć.  Ci którzy powinni stać a siedzą nadal bronią swoich miejsc siedzących. Wyniku awantury, kierowca i ci którzy stoją (a powinni siedzieć) mają dość. W końcu pozostali tylko ci, którzy powinni siedzieć a stoją, wysiadają na najbliższym przystanku (a powinni wysiąść ci co siedzą a powinni stać), a ci co siedzą a powinni stać jadą dalej z nerwowym kierowcą demolując autobus dalej. W końcu i kierowca ma dość i ucieka z autobusu na następnym przystanku. Ci którzy siedzą a powinni stać z powodu, że nie jadą dalej podpalają autobus i w nim giną, bo nie zdążają uciec z powodu zbyt małej ilości wybitych okien. A kierowca, który uciekł nie chce już słyszeć o kierowaniu autobusem, który ostatnio zdemolowali ci którzy powinni stać a siedzieli a ci którzy mieli siedzieć uciekli i nigdy już nie wsiądą do takiego autobusu w którym mieli by stać zamiast siedzieć.

I podobnie jest z pustym, czystym „nieżywym” zbiornikiem. Jeśli nie zadbamy na początku o właściwy bardzo intensywny rozwój właściwych bakterii w naszym nowym zbiorniku zostanie on zasiedlony przez mikroorganizmy, których obecnością nie jesteśmy do końca zainteresowani. Jeśli podczas startu nowego zbiornika zastosujemy preparaty, które posiadają wysoką aktywność biologiczną pożądane mikroorganizmy szybko zdominują zbiornik.  Jest to tzw. efekt „zajętego miejsca”. Natomiast te nie pożądane mikroorganizmy nie będą już miały warunków do zdominowania zbiornika (nie zdążyłyzająć miejsca”).

Obok jest link do filmiku pokazującego skrót z czynności podczas zakładania tego zbiornika. Film jest uzupełnieniem niniejszego tekstu.

Uruchomiony został kolejny zbiornik właściwie zbiorniczek oparty na filtracji podżwirowej oraz podłożu Platinum Soil. Tym razem do startu zbiornika użyto produktów firm MK-BeedSilver Powder i Golden Powder oraz firmy MosuraRich Water i Mineral Plus Ultra. Produkty MK-Breed oraz Mosura są dostępne w Polskiej dystrybucji. Celem była obserwacja cyklu dojrzewania akwarium i ocena efektywności biologicznej preparatów MK-Breed, Mosura. Wykonane zostały pomiary przewodności właściwej H, pH, stężenia jonów NH4+ ("amoniaku"), NO2- (azotynów) oraz NO3- (azotanów). Pomiary stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3- miały na celu ocenę „startu” cyklu azotowego.

Filtracja. Osprzęt zbiornika. Podłoże.

Zbiornik 30 x 30 x 30. Zastosowano filtr podżywirowy napędzany głowicą mini PAT dodatkowo zastosowano filtr Corner Jet 03 napędzany powietrzem. W zbiorniku również znalazła się grzałka podłączona do zewnętrznego regulatora temperatury. Oświetlenie: Leddy Smart 6 W x 2. Wykorzystano podłoże aktywne Platinum Soil powder o granulacji 1.6-3.0 mm w ilości ok. 3.5 litra. Cały użyty sprzęt (no oczywiście oprócz lampek) włącznie z akwarium został uprzednio wymyty i zdezynfekowany. Gąbka filtra dodatkowo została wyparzona we wrzącej wodzie.

Sposób startu zbiornika. Zastosowanie preparaty.

Na zamontowany filtr podżywirowy jako pierwszą warstwę wysypano ok. 2 litrów podłoża Platinum Soil. Na tę warstwę podłoża rozsypano 3 g produktu MK-Breed Silver Powder. Potem przysypano ostateczną ilością podłoża Platinum Soil w ilości 1,5 litra. Następnie na ostateczna warstwę podłoża rozsypano 2 g MK-Breed Golden Powder oraz 5 g Mironekutonu Super Powder QualDrop. W zbiorniku nie umieszczono żadnych roślin ani ozdób oprócz liścia katapangu. Zbiornik został zalany tylko czystą wodą RO. Temperatura za pomocą sterownika została ustawiona na 25 stopni aby przyśpieszyć jego dojrzewanie. Wydozowano dawkę preparatu Mosura Rich Water. Zbiornik był intensywnie napowietrzany aby dostarczyć maksymalną ilość tlenu dla rozwijającej się flory bakteryjnej. Podczas 4 tygodniowego okresu dojrzewania były dokonywane pomiary: pomiary przewodności właściwej H, stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3-. Pomiary stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3- były wykonywane kolorymetrycznymi testami kropelkowymi JBL, ZOOLEK. Wiadomą rzeczą jest, że testy akwarystyczne nie dają dokładnych wyników i mają małą pewność analityczną a nie jednokrotnie mogą wprowadzać w błąd użytkowników. Jednak przy ich pomocy można określić przynajmniej zakres i ocenić przemiany zachodzące w zbiorniku.

Wyniki pomiarów.

Przez cały okres dojrzewania zbiornika dokonywane były pomiary. Wybrane wyniki zostały zebrane w tabeli poniżej.

Dzień Przewodność H [uS] NH4 [mg/l] NO2 [mg/l] NO3 [mg/l]
1 110 0,1-0,2 0,05 5
2 110 0,1-0,2 0,05-0,1 5
3 110 0,2 0,1 10
4 111 0,2-0,4 0,2 10
5 113 0,4 >0,2 10
6 115 >0,4 >0,2 >10
12 116 0,4-0,6 0,2 10
14 116 0,4 0,2 10
21 116 0,1 0,025 5-10
28 116 <0,1 0,025 5-10

Po zalaniu zbiornika czystą wodą RO przewodność właściwa H po 2 godzinach wynosiła 88 uS, po 4 godzinach 105 uS. Po 24 godzinach przewodność H wynosiła 110 uS. Ostatecznie po ok. 7 dniach przewodność właściwa ustaliła się na 116 uS i tyle wynosiła w 28 dniu dojrzewania zbiornika. Natomiast pH od razu po zalaniu wynosiło 6,23. Po 24 godzinach wynosiło 5,8. Po 48 godzinach pH wynosiło 5,7. Ostatecznie w 28 dniu pH w zbiorniku wynosiło 5,65-5,70. Pierwsze pomiary stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3- dokonane były po 24 godzinach od czasu zalania zbiornika aby zobaczyć czy bakterie z preparatów MK-Breed rozpoczęły swoją pracę.

I co? Tak, rozpoczęły i to bardzo dobrze. Pojawiające się stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3- już w pierwszym dniu świadczą o bardzo dużej aktywności biologicznej preparatów  MK-Breed (Silver i Golden Powder) oraz Mosura Rich Water w porównaniu z innymi preparatami jakich używaliśmy do tej pory. Maksymalne stężenia NH4+ i NO2- („amoniaku” i azotynów) zaobserwowaliśmy w 12 dniu. Warto wspomnieć, że w 11 dniu zauważyliśmy „życie”, które rozwijało się w podłożu. Ale pewnie było już parę dni wcześniej :). Patrząc na tabelkę z wynikami pomiarów, można zauważyć dlaczego nie warto wpuszczać krewetek do świeżego, niedojrzałego zbiornika zbyt wcześniej, bo wiadomo jak to się skończy.

Dojrzewanie zbiornika. Podmiana wody i ustawienie parametrów.

W tabelce z pomiarami widać, że stężenie NO2- spadło dopiero w 21 dniu do poziomu 0,025 mg/dm3. Jednak odczekaliśmy jeszcze tydzień i wtedy dopiero dokonana została 50% podmiana wody na wodę RO. W 28 dniu przed podmianą dokonano pomiaru twardości ogólnej GH (metoda miareczkowa EDTA, nie testy kropelkowe), wartość GH wynosiła 2,2 GH, przewodność właściwa H=116 uS. Do ustawienia ostatecznych parametrów wody używamy preparatu marki Mosura Mineral Plus Ultra. Ostateczne parametry wynosiły GH=4,7, H=208 uS. 

Na zdjęciach poniżej widać jak fajnie dojrzał zbiornik. Na szybach widoczne są rozwinięte zielone glony i biofilm pokrywający szyby oraz liść katapangu. Zastosowane preparaty MK-Beed (Silver i Golden Powder) i Mosura (Rich Water, Mineral Plus Ultra) potwierdzają swoją skuteczność i efektywność.

Ozdoby i rośliny umieszczamy dopiero w 28 dniu kiedy podmieniono 50% wody. Kiedy przenosimy rośliny z innego działającego zbiornika do nowego zbiornika zawsze jest prawdopodobieństwo niemal 100%, że będziemy mieli jakichś pasażerów na gapę – tzn. m.in ślimaki, plenarie. Jest na to prosty i bardzo skuteczny sposób bez użycia środków chemicznych. Otóż ozdoby i rośliny, które chcemy przenieść ze starego zbiornika wystarczy zalać w osobnym naczyniu… moco gazowaną woda mineralną na ok. 30 minut. Sami stosujemy Żywiec Zdrój Żywioł :). Żaden żywy organizm potrzebujący tlenu do swojego funkcjonowania nie da rady przetrwać takiej kąpieli. Taki prosty „ekologiczny” sposób. Polecamy :).

Tak zbiornik pozostawiony został na następne 48 godzin. Po tym czasie wpuszczono 10 sztuk Taiwanów.

Podsumowanie

Zbiornik w ciągu 28 dni w dojrzał na tyle, że w bezpieczny sposób można było wpuścić pierwsze krewetki. Pojawiające się stężenia jonów NH4+, NO2- oraz NO3- już w pierwszym dniu świadczą o bardzo dużej aktywności biologicznej preparatów MK-Breed w porównaniu z innymi preparatami jakich używaliśmy do tej pory. Zastosowane preparaty firmy MK-Beed  (Silver i Golden Powder) i Mosura (Rich Water) zapewniły skuteczny rozwój flory bakteryjnej w zbiorniku z podłożem Platinum Soil. Preparaty te pomimo dość wysokiej ceny są godne polecenia i wypróbowania ich przy zakładaniu zbiorników z krewetkami. Warto dodać, że preparaty bakteryjne w postaci proszku są dużo bardziej efektywne do preparatów tego typu w płynie. Wynika to z faktu koncentracji (stężenia) w nich mikroorganizmów – proszkowe mają wielokrotnie większe stężenie bakterii niż płynne.  Poza tym preparaty proszkowe mają dużo dłuższą żywotność niż płynne, oczywiście jeśli są prawidłowo przechowywane. Oczywiście nie każdy preparat będzie działa tak samo dobrze. Spowodowane jest to przede wszystkim składem mikroorganizmów oraz ich proporcjami. Dlatego warto jest stosować do startów zbiorników z krewetkami produkty, które są do tego celu stworzone, a do startów akwariów roślinnych produkty do tego przeznaczone. Zbiornik będzie dalej obserwowany i z pewnością za parę tygodni uaktualnimy informacje.

Wykonane testy w żaden sposób nie mogą być gwarancją oferowanych produktów, przepisem na udane wykonanie krewetkariów czy sukcesy hodowlane ze względu na dużą ilość zmiennych parametrów panujących w akwarium takich jak: parametry wody, temperatura, objętość zbiornika, oświetlenie, nawożenie, stężenie CO2, częstość podmian wody, różnorodności roślin, rodzaj i ilość użytych dekoracji, różny rozwój flory bakteryjnej, stężenie, rodzaj , forma  makro i mikroelementów itp. Gwarantujemy poprawność i rzetelność danych i informacji z tych wykonanych obserwacji.

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner