DuraN

DuraN to wydajny nawóz azotowy dla roślin wodnych zawierający zbilansowaną ilość magnezu (Mg), wapnia (Ca) oraz niewielką ilość potasu (K). Dostarcza azotu w głównie formie NO3. Nieznacznie podnosi twardość ogólną GH oraz stężenie potasu. DuraN polecany jest do świeżo założonych, niedojrzałych zbiorników.

1 ml DuraN na 10 l daje ok.  10 ppm NO3, 1,5 ppm K.

1 ml DuraN na 100 l daje ok.  1 ppm NO3, 0.15 ppm K.

Orientacyjne dzienne dozowanie wyjściowe DuraN
Akwarium z małą ilością roślin, CO2 małą ilość światła 0,5 -1 ml /100 litrów wody
Akwarium ze średnią ilością roślin, CO2, duża ilość światła 1 – 1,5 ml/ 100 litrów wody
Akwarium z dużą i bardzo dużą ilością roślin, CO2, bardzo duża ilość światła 2-3 ml /100 litrów

Poniżej znajduje się kalkulator dawek tygodniowych z wykorzystaniem do nawożenia preparatów DuraN, PGrow, Clarity K oraz Fe Hybrid. Kalkulator ułatwia również przygotowanie wody do podmian z jednoczesną korektą twardości ogólnej GH.

Przykład. Ilość wody w zbiorniku wynosi 100 l a planowane podmiany wynoszą po 30 l. Załóżmy, że początkowa twardość ogólna GH wynosi 7. Jeśli założymy tygodniową (na 6 dni, w 7. jest planowana podmiana) dawkę NO3 wynosząca 12 ppm NO3. Wtedy twardość ogólna wzrośnie ok. 0,48 GH i sumarycznie będzie wynosić 7+0,48=7,48 GH. Przy planowanej podmianie w ilości 30 l na 100 l. kalkulator obliczy potrzebną ilość mineralizatora GH+ PLANT taką, aby wartość GH po podmianie była równa początkowej twardości GH wynoszącej 7.  

Dostępne opakowania 125 ml i 500 ml. 

Produkt jest dostępny w naszym sklepie internetowym

Kalkulator
dawek dziennych z użyciem azotu DuraN

PLANOWANE DAWKI TYGODNIOWE

Podmiana wody


OBLICZONE STOSUNKI NPK
I DAWKI DZIENNE (na ilość dni: 0) w ml
_______________________________________________
Dla DuraN, P Grow, K Clarity, Fe Hybrid
Dawki dzienne
DuraN = 0 [ml]    P Grow = 0 [ml]
K Clarity = 0 [ml]   Fe Hybrid = 0 [ml]
Potas z DuraN, P GroW, K = 0 [mg/l]
*
Planowana dawka na dni 0, K = 0 [mg/l]
Suma potasu (na dni: 0), K = 0 [mg/l]
Dzienny wzrost wartość GH = 0
Całkowity wzrost wartość GH = 0
*
Ilość ml GH+ Plant na 0 litrów podmiany
Ilość GH+ Plant = 0 ml
*
Obliczone stosunki
NO3:PO4:K = 0:0:0
N:P:K = 0:0:0
NO3:PO4 = 0:0     N:P = 0:0
_______________________________________________

Udostępnij

Translate »
shares