PSBacter 30 g

PSBacter

PSBacter zawiera pożyteczne bakterie fotosyntetyczne tzw. PSB (Photosynthetic bacteria). PSBacter potrafi usuwać niebezpieczne zanieczyszczenia wody – amoniak, azotyny oraz siarkowodór.

Montmorylonit Super Powder 60 g

Montmorylonit Super Powder

Montmorylonit Super Powder powstał w procesie specjalnego mielenia z oryginalnego japońskiego Montmorylonitu.  Zastosowanie Montmorylonit w zbiornikach wodnych korzystnie wpływa na zdrowie i rozwój wszystkich organizmów żywych oraz roślin.

BioProbiotic 30 g

BioProbiotic – probiotyki dla krewetek

BioProbiotic to produkt zawierający mikroorganizmy probiotyczne, które w korzystny sposób wpływają na wzrost krewetek i polepszają ekosystem zbiornika.

GH+ LC – MINERALIZATOR WODY RO DLA KREWETEK

GH+ LC – mineralizator wody RO dla krewetek

Mineralizator GH+ LC Shrimp to preparat przeznaczony do mineralizacji wody RO dla krewetek. Formulacja jest zoptymalizowana pod kątem wymagań krewetek rodzaju caridina. Jest on w formie płynnej, co bardzo ułatwia jego dozowanie i uzyskanie dokładnie żądanych parametrów wody.

Pokarmy Qualdrop

Feed for Shrimps

QualDrop foods are manufactured using the most current technology, including, among others, cold extrusion and microencapsulation. The production process guarantees maintaining nutritional values of the ingredients used. Due to stable structure of the food, it does not disintegrate in water and does not foul the substrate.

GH+ ONE Shrimp 125 ml

GH+ ONE SHRIMP – RO WATER MINERALIZER

GH+ ONE Shrimp mineralizer is a preparation intended for RO water mineralization for bee shrimps. It is in a liquid form, which makes its dosing and obtaining the precise desired water parameters significantly easier

Multifunction Mineral Tabs for Shrimp

MULTIFUNCTION MINERAL TABS

Multifunction Mineral Tabs – original Japanese product used by aquarists in Asia. Multifunction Mineral Tabs intensifies the metabolism and activity, stimulates the immune system and reproductive cycle.

RICH ONE

RICH ONE is an abundance of fulvic acids, amino acids, microelements and oligosaccharides, which are obtained by natural processes, among others, fermentation.

Translate »