Fe HYBRID – nawóz żelazowy dla roślin wodnych

Fe Hybrid

ZASTOSOWANIE

Fe Hybrid jest wyjątkowym preparatem zawierającym żelazo w dwóch formach Fe+2 Fe+3, co zapewnia maksymalne jego wykorzystanie przez rośliny. Żelazo z formy Fe+2 jest dostępne natychmiast dla roślin natomiast z formy Fe+3 jest uwalniane wolniej w sposób ciągły. Żelazo jest kluczowym elementem syntezy chlorofilu oraz pełni wiele istotnych funkcji w procesie metabolizmu rośliny.

DAWKOWANIE

1 ml Fe Hybrid dodany do 100 l wody podnosi stężenie jonów Fe o ok. 0,1 mg /l. Zaleca się dozowanie dzienne małych dawek preparatu, dążąc do utrzymania stężenia Fe w zakresie 0,05-0,1 mg/l. Optymalne dawki należy dostosować do warunków panujących w akwarium, tempa wzrostu roślin, ich gatunków, rodzaju podłoża, światła, ilości podawanego CO2. Rekomendowane stężenie żelaza wynosi 0,05-0,1 mg/l.

Fe Hybrid

Fe Hybrid 125 ml

Poniżej udostępniamy kalkulator, który ułatwia dokonanie ewentualnej korekty stężenia żelaza zbiorniku lub przygotowywanej wodzie do podmian. Oblicza ilość ml preparatu Fe Hybrid, w zależności od stężenia jonów żelaza, jakie ma być docelowo w zbiorniku. W kalkulatorze należy podać:

Ilość netto wody w zbiorniku – jest to ilość „netto” wody w zbiorniku (nie pojemność nominalna zbiornika) czyli bez podłoża, dekoracji, kamieni. "Plus" oczywiście z wodą np. w systemie filtracji i ewentualnie "reaktorach" CO2.
Obecne stężenie Fe [mg/l] – jest to obecne znane stężenie żelaza w zbiorniku, w mg/l
Planowane stężenie Fe [mg/l] – jest to planowane, czyli takie, jakie chcemy osiągnąć w zbiorniku, w mg/l

 

Fe Hybrid - obliczenie dawki żelaza (Fe)

 

Uwaga! Jeśli jest tylko potrzeba obliczania aktualnej dawki na daną objętość, to w polu Obecne stężenie Fe [mg/l] należy wpisać 0 - zero

UWAGA! Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z krewetkami, rybami i roślinami ozdobnymi. Preparat przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze pokojowej. Należy zwrócić uwagę na czystość dozownika/dozowników. Używać ich tylko do jednego preparatu. Nie należy płukać dozownika ani zanurzać w wodzie zawierającej florę bakteryjną np. w wodzie z akwarium. Nie należy używać dozowników jednocześnie do dozowania preparatów bakteryjnych, wtedy cały roztwór w butelce może ulec zakażaniu. Dozowniki po użyciu najlepiej przepłukać dokładnie wodą RO i wysuszyć. Najlepiej zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu opakowania. Data ważności: na opakowaniu.

Produkt dostępny w naszym sklepie sklepie.

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner