Start zbiornika – nieco inny sposób. Platinum Soil

W jaki sposób dokonać szybkiego, pełnego dojrzewania akwarium np. w 8-9 dni? Do testu wykorzystujemy podłoże Platinum Soil brown powder oraz Microbe-Lift SPECIAL BLEND. Podłoże Platinum Soil brown powder jest odmianą dostępnego Platinum Soil  black powder. Platinum Soil brown powder posiada dokładnie tą samą granulację, co wersja Platinum Soil  black powder. Platinum Soil brown nie posiada praktyczne w swoim składzie kwasów fulwowych oraz humusowych. Stabilizuje pH na poziomie poniżej 6.0 Podłoże Platinum Soil brown powder będzie wkrótce dostępne na polskim rynku. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym opiszemy pewne doświadczenie, jakie zostało przez nas przeprowadzone.

Wprowadzenie
Ideą tego doświadczenia było podawanie ściśle określonych cyklicznych dawek jonów NH4+ i monitorowanie zmian ich stężenia. Do startu nowego zbiornika użyliśmy bakterii Microbe-Lift SPECIAL BLEND. W wielkim uproszczeniu wiadomo, że cykl azotowy zaczyna się od jonów NH4+, które w wyniku wielu skomplikowanych przemian biochemicznych w obecności odpowiedniej flory bakteryjnej są przekształcane kolejno do NO2- a następnie do NO3-. Do naszego surowego, niedojrzałego zbiornika zaczęliśmy podawać w kolejnych cyklicznych dawkach określone stężenia jonów NH4+ tak, aby ich stężenie w akwarium wynosiło kolejno: 2 mg/l, 3 mg/l, 4 mg/l i 1 mg/l. Dokonywaliśmy pomiaru ich stężenia oraz stężeń NO2- i NO3-. Kolejna dawka jonów NH4+  była podawana kiedy stężenie jonów NH4+ z poprzedniej dawki spadało o ok. 90 % pierwotnej wartości. Co to miało na celu? Dodając do zbiornika określone cykliczne dawki jonów NH4+ w określonych stężeniach dostarczamy „pożywki” dla bakterii pochodzących z preparatu Microbe-Lift SPECIAL BLEND inicjując jednocześnie cykl azotowy czyli cykl przemian biochemicznych NH4+->NO2-->NO3-. Dzięki dodawaniu kolejnych cyklicznych dawek NH4+, podwyższonej temperaturze do ok. 28 oC oraz intensywnemu napowietrzaniu bakterie szybciej się namnażają i zasiedlają podłoże oraz filtr tworząc tym samym dojrzałe środowisko.

Do testu wykorzystujemy: 
Podłoże Platinum Soil brown powder, popularną kostkę o poj. 30 l, filtr (Aquael Versamax-3), oświetlenie 1x Leddy Smart 6 W, złoże filtracyjne QualDrop HyperMedia Nanomic RING S w ilości ok. 0,5 l, bakterie Microbe-Lift SPECIAL BLEND, roztwór zawierający jony NH4+ o określonym stężeniu, testy do pomiarów stężenia NH4+, NO2-, NO3-, GH, KH firmy JBL oraz Zoolek.  Natomiast do pomiaru pH oraz przewodności właściwej używaliśmy profesjonalnego sprzętu, tzn. miernika CPC-401 firmy Elmetron z czujnikiem temperatury oraz  elektrody pH ERH-11 produkcji firmy Hydromet, kalibrowanej profesjonalnymi buforami Duracal firmy Hamilton, do pomiarów przewodności właściwej specjalnej elektrody EPS-3Z firmy Eurosensor kalibrowanej roztworami firmy Hamilton.

Dzień 1 (start)

Na dno zbiornika nalano wodę RO do wysokości ok. 1 cm. Następnie wydozowano 6,5 ml Microbe-Lift SPECIAL BLEND i dokładnie wymieszano. W taki sposób rozcieńczymy preparat Microbe-lift Special Blend zapewniając jego równomierną dystrybucję w podłożu zwłaszcza w jego dolnych partiach. Następnie odmierzono ok. 4,5 litra podłoża Platinum Soil brown powder i wsypano do zbiornika.

Następnie zbiornik zalano wodą RO w ilości 26,5 litra. Warto zwrócić uwagę, że podłoże Platinum Soil brown podczas zalewania zbiornika wodą RO nie pyli a woda od razu jest krystaliczna. Pierwotnie umieszczona kurtyna napowietrzająca została usunięta ze zbiornika, bo okazała się chińskim bublem i zastąpiona kostką napowietrzającą. Temperatura została ustawiona na ok. 28 oC i włączono filtr oraz dodatkowe napowietrzanie. Po ok. 2 godzinach napowietrzania dodano kolejną porcję preparatu Microbe-lift Special Blend w ilości 6,5 ml. Następnie wydozowano do zbiornika roztwór jonów NH4+ przygotowany w naszym laboratorium w takiej ilości, aby stężenie jonów NH4+ w zbiorniku wynosiło 2 mg/l. Od tego momentu monitorowano zmiany stężenia jonów NH4+. Parametry po zalaniu zbiornika wodą RO: Przewodność właściwa tuż po zalaniu zbiornika H = 33 uS t=20,4 oC, pH 5,95. Przewodność właściwa H po 3 godzinach od zalania wynosiła H= 71,43 uS.

Dzień 2

Temperatura w zbiorniku ustaliła się na 28,5 oC. Dokonujemy pierwszych pomiarów stężenia NH4+. Test ZOOLEK wskazuje 0-1 mg/l. Dodatkowy pomiar NH4+ dokonujemy testem JBL, który ma większą czułość. Wynik NH4+ = 0-0,1 mg/l. Widać doskonale jak sobie radzą bakterie Microbe-Lift SPECIAL BLEND z „pożeraniem” NH4+ początkując cykl azotowy. Skoro stężenie NH4+ znacznie spadło to powinny pojawić się NO2- oraz NO3-. Dokonujmy pomiaru NO2- testem JBL oraz NO3- testem ZOOLEK. NO2- = 0,05 mg, NO3- nie da się oznaczyć z powodu jeszcze niskiego stężenia. Reszta parametrów: pH 5,80; H=150 uS, GH 1-2; KH 0. Następnie dozujemy ponownie NH4+ tak aby stężenie w zbiorniku wynosiło 3 mg/l. Po wydozowaniu NH4+ przewodność H=160 uS.

Na pierwszym zdjęciu obok pokazany jest pomiar zawartości NH4+ wykonany testem Zoolek w dniu napełnienia zbiornika, test potwierdza zawartość NH4+ 2 mg/l. Na drugim zdjęciu obok pomiar zawartości NH4+ wykonany testem JBL a na trzecim zdjęciu obok pomiar NO2- wykonany testem JBL po 24 godzinach od startu akwarium.

Dzień 3

Kolejne pomiary: T=28.5 oC, test JBL NH4+=0.2-0.4 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 150 us, GH 3, KH 0. Widać, że bakterie Microbe-Lift SPECIAL BLEND bardzo dobrze sobie radzą z cyklem przemian NH4+-->NO2---> NO3- . W tym dniu nie podnosimy stężenia NH4+. Czekamy jeszcze 24 godziny aż stężenie NH4+ wynoszące 0.2-0.4 mg/l jeszcze spadnie.

Dzień 4

Kolejne pomiary test JBL NH4+=0.05-0.1 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 151 us, GH 3, KH 0. Podnosimy ekstremalnie stężenie NH4+ do poziomu 4 mg/l. Dodatkowo dozujemy porcję Microbe-Lift SPECIAL BLEND w ilości 6,5 ml. Po wydozowaniu Microbe-Lift SPECIAL BLEND oraz NH4+ przewodność właściwa H=185 uS.

Dzień 5

Nie dokonujemy żadnych pomiarów.

Dzień 6

Kolejne pomiary test JBL NH4+=0.4 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 172 us, GH 3, KH 0.

Dzień 7

Nie dokonujemy żadnych pomiarów.

Dzień 8

Kolejne pomiary test JBL NH4+=0.05-0.1 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 172 us, GH 3, KH 0. Ostatni raz „sztucznie” podnosimy stężenie NH4+ do wartości 1 mg/l. Po wydozowaniu NH4+ przewodność właściwa H=182 uS. Jeśli stężenie NH4+ spadnie w ciągu 24 godzin do niskiego poziomu będziemy uważać przyspieszony proces dojrzewania za zakończony a akwarium za dojrzałe.

Dzień 9

Wyniki pomiarów: test JBL NH4+=0.05-0.1 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 179 us, GH 3, KH 0. pH 5,68. Po dokonaniu ostatnich pomiarów, proces dojrzewania uważamy za zakończony. Flora bakteryjna namnożyła się w odpowiedniej ilości zasiedlając złoże filtra oraz podłoże. Na szybach widać delikatny biofilm wytworzony przez florę bakteryjną. Czas na następny etap.

Jaką funkcję będzie pełnił ten zbiornik? Podłoże Platinum Soil brown stabilizuje parametry wody pH poniżej 6, więc decydujemy się na krewetkarium – wpuścimy Taiwany. Usuwamy właściwie całą wodę ze zbiornika, pozostawiając poziom tylko ok. 1-2 cm ponad podłożem. Umieszczamy mchy, inne rośliny oraz wcześniej wymoczony korzeń i minerały: Mironekuton. Zbiornik zalewamy czystą wodą RO. Tak zbiornik pozostawiamy na 3-4 godziny w celu ustabilizowania się przewodności właściwej. Następnie przy pomocy naszego preparatu ONE GH+ Shrimp ustawiamy parametry na H=230-240 uS co daje GH 4-5. Pozostawiamy zbiornik na 24 godziny celem ustabilizowania się.

Następnego dnia wpuszczamy 15 sztuk Taiwanów.

Podsumowanie

W momencie pisania podsumowania Tajwany śmigają już 9 dni. Wszystkie mają się dobrze, zero zgonów. Woda jest krystaliczna. pH utrzymuje się 5,65-5,70. Ustawione parametry przewodności również. Podłoże Platinum Soil brown powder bardzo dobrze prezentuje się w zbiorniku. Co tydzień dokonujemy podmiany ok.15-20%. Sposób dojrzewania zbiornika jest skuteczny. Poniżej skrót dokonywanych czynności w poszczególnych dniach wraz z wynikami pomiarów.

Dzień 1
Dodajemy NH4+ do stężenia 1 mg/l
2 x 6,5 ml Microbe-Lift SPECIAL BLEND

Dzień 2

Pomiar NH4+ = 0-0,1 mg/l.  NO2- = 0,05 mg/l. NO3- poniżej zakresu. H=150 uS, GH 1-2; KH 0.  Podnosimy stężenie NH4+ tak aby stężenie w zbiorniku wynosiło 3 mg/l. Po wydozowaniu NH4+ przewodność H=160 uS.

Dzień 3

NH4+=0.2-0.4 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 150 us, GH 3, KH 0

Dzień 4
NH4+=0.2-0.4 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 150 us, GH 3, KH 0. Podnosimy ekstremalnie stężenie NH4+ do poziomu 4 mg/l. Dodatkowo dozujemy porcję Microbe-Lift SPECIAL BLEND w ilości 6,5 ml. Po wydozowaniu Microbe-Lift SPECIAL BLEND oraz NH4+ przewodność właściwa H=185 uS.

Dzień 6
Kolejne pomiary test JBL NH4+=0.4 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 172 us, GH 3, KH 0.

Dzień 8

Kolejne pomiary test JBL NH4+=0.05-0.1 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 172 us, GH 3, KH 0. Ostatni raz „sztucznie” podnosimy stężenie NH4+ do wartości 1 mg/l. Po wydozowaniu NH4+ przewodność właściwa H=182 uS. Jeśli stężenie NH4+ spadnie w ciągu 24 godzin do niskiego poziomu będziemy uważać przyspieszony proces dojrzewania za zakończony a akwarium za dojrzałe.

Dzień 9
Wyniki pomiarów: test JBL NH4+=0.05-0.1 mg/l i NO2-=0.05; test Zoolek NO3-=2-5 mg/l. Przewodność właściwa H= 179 us, GH 3, KH 0. pH 5,68. Po dokonaniu ostatnich pomiarów, proces dojrzewania uważamy za zakończony. Usuwamy właściwie cała wodę ze zbiornika, pozostawiając poziom tylko ok. 1-2 cm ponad podłożem. Następnie napełniamy czystą RO, wodę doprowadzamy do parametrów docelowych preparatem ONE GH+ Shrimp ustawiamy parametry na H=230-240 uS co daje GH 4-5. Pozostawiamy zbiornik na 24 godziny celem ustabilizowania się.

Równolegle wykonany został jeszcze jeden prosty test podłoża Platinum Soil brown powder. Test polegał na stwierdzeniu o ile rośnie przewodność właściwa wody po zalaniu Platinum Soil brown powder czystą wodą RO. Informacja ta jest bardzo przydatna przy zakładaniu nowego zbiornika.

Do testów używamy:
1.Platinum Soil –  brown powder
2.Cylinder szklany o pojemności ok. 5 litrów
3.Mały filtr Mini Pat Aquael.

Do cylindra wsypujemy warstwę podłoża Platinum Soil o grubości ok. 4,5 centymetra. Następnie wlewamy 4 litry wody RO. Wysokość do lustra wody wynosi ok. 31 cm. Włączamy filtr.

Wyniki pomiarów:
Przewodnictwo wody użytej do zalania H=8.92 uS t=21.4 oC

Pomiar po:
15 minutach
Hnetto=42.67 – 8.92 = 33,75 uS
40 minutach Hnetto=74.29 – 8.92 = 65.37 uS
3 godzianch Hnetto=104.03 – 8.92 = 95.11 uS; t = 25.5 oC
24 godzinach Hnetto=123.25 – 8.92 = 114,33 uS; pH 5.40; GH 3, KH 0; t = 25.2 oC
48 godzianch Hnetto=125.0 – 8.92 = 116,08 uS; pH 5.43; GH 3, KH 0; t = 25.1 oC

W proponowany sposób można dokonać dojrzewania zbiornika na dowolnym podłożu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że prezentowany sposób dotyczył Platinum Soil brown powder. Na innych podłożach proces może przebiegać inaczej w zależności od rodzaju podłoża i jego własności, warunków dojrzewania, temperatury, pH oraz wielu innych czynnków. Wato dodać, że tym sposobem kilka tygodni temu (luty 2016) dokonaliśmy startu zbiornika na podłożu SL-Aqua Sulawesi Volcanic Rock.   Zbiornik dojrzewał nieco dłużej, ale również skutecznie. Na zdjęciach obok widać zbiornik wystartowany na podłożu (lawie) SL-Aqua Sulawesi Volcanic Rock, który miał przeznaczenie pod krewetki Sualwesi. Lawa doskonale utrzymuje parametry pH w granicach 8.2-8.5. Więcej w następnym artykule już wkrótce.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Qualdrop 2016. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć oraz opisów bez zgody zabronione.

Wykonane testy w żaden sposób nie mogą być gwarancją oferowanych produktów ani przepisem na udane wykonanie akwarium ze względu na dużą ilość zmiennych parametrów panujących w akwarium takich jak: parametry wody, temperatura, objętość zbiornika, oświetlenie, nawożenie, stężenie CO2, częstość podmian wody, różnorodności roślin, użytych kamieni dekoracyjnych itp. Gwarantujemy poprawność i rzetelność danych i informacji z tych wykonanych obserwacji.

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner