Montmorylonit – usuwanie jonów amonowych

Dokładnie o własnościach Montmorylonitu można przeczytać tutaj. Minerał ten umieszczony w zbiorniku poza właściwościami uwalniania wielu drogocennych minerałów ma bardzo dużą zdolność wymiany kationowej tzn. może usuwać kationy metali ciężkich takich jak Cu, Pb, Zn, Cd jak również kationy NH4+. Dlatego ta własność jest niezmiernie przydatna w akwarystyce a szczególnie w przypadku krewetkariów opartych na naturalnych podłożach naturalnych. Dlaczego warto używać naszego Montmorylonitu pochodzącego z Japonii w postaci skałek? Każde naturalne podłoże typu „soil” w początkowym etapie obecności w zbiorniku uwalania jony NH4+. Jedne podłoża uwalniają mniej inne więcej a jeszcze inne takie ilości, że trudno nad nimi zapanować. Przeprowadziliśmy prosty test, który pokazuje jak Montmorylonit radzi sobie z usuwaniem jonów NH4+.

Do testu używamy:

Japoński Montmorylonit – jeden kawałek o masie ok. 50 g
Duża zlewka szklana o pojemności 3 litrów
Mały filtr Mini PAT

W naszym laboratorium przygotowaliśmy 2,5 litra roztworu o stężeniu NH4+ wynoszącym dokładnie 10 mg/l – to tak jakby w popularnej kostce, w której  jest ok. 25 litrów wody stężenie NH4+ wynosiłoby 1 mg/l. Do dużej zlewki wrzucamy 50 g Montmorylonitu i uruchamiamy filtr aby zapewnić obieg wody. Dokonujemy jeszcze pomiaru kontrolnego stężenia NH4+ przy pomocy testu ZOOLEK. Test potwierdza początkowe stężenie NH4+ ok. 10 mg/l.

Pomiar po 24 godzinach. Pomiaru dokonujemy testem ZOOLEK. Stężenie NH4+wynosi  ok. 3 mg/l. Czyli w ciągu 24 godzin poziom NH4+ został zredukowany o ok. 7 mg/l czyli ok. 70%.

Następny pomiar wykonujemy po 48 godzinach. Do tego pomiaru stosujemy test JBL ze względu na dokładniejszy zakres. Stężenie NH4+ wynosi ok. 0,4-0,6 mg/l. Dokonany został jeszcze jeden pomiar po 72 godzinach stężenie NH4+ wynosiło ok. 0,2 mg/l.

Podsumowanie

Powyższy test doskonale potwierdza zdolności Montmorylonitu m.in. do usuwania jonów NH4+ aczkolwiek nie jest to jedyna jego zaleta. Początkowe stężenie NH4+ 10 mg/l w ciągu 24 godzin zostało zredukowane o ok. 70%. Natomiast po 72 godzinach redukcja stężenia sięgnęła 98% - stężenie NH4+ spadło z 10 mg/l do ok.0,2 mg/l. Zastosowanie Montmorylonitu w zbiornikach wodnych korzystnie wpływa na zdrowie i rozwój wszystkich organizmów żywych oraz roślin. Uwalnia wiele mikroelementów, które aktywują enzymy, hormony i witaminy do prawidłowego ich funkcjonowania. Stymuluje wzrost pożytecznych bakterii w zbiorniku wodnym, a w krewetkariach korzystanie wpływa na wybarwienie krewetek z rodzaju Caridina. Nasz Montmorylonit pochodzi z Japonii i jest przez nas bezpośrednio importowany.

Udostępnij

Translate »
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner